หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชีวิต ไพรวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
โทร : 093-578-2927
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัณฑิรา แก้วรุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-226-1635


นายวิเชียร พึ่งสาระ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-412-7014


นางปิยนุช วะโนปะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายจารุวรรณ เหมือนสุดใจ
นักวิชาการสาธารณสุข
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร : 081-581-8743