หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่
    แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากการไหลรวมของแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ไหลมาทางทิศใต้ผ่านพื้นที่ตำบล
      คลองพระอุดมและออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีประโยชน์
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่
    ในด้านคมนาคมทางน้ำ สู่อำเภอปากเกร็ด และเป็นแม่น้ำสายหลักที่เป็นต้นกำเนิดของลำคลอง ต่าง ๆ ในตำบล
    คลองพระอุดม จำนวน 5 สาย ได้แก่
      แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ คลอง จำนวน 5 สาย ดังนี้
    คลองพระอุดม ไหลผ่านหมู่ที่ 2,3,5,6 กว้าง 15.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร
    คลองบ้านแหลมเหนือ ไหลผ่านหมู่ที่ 1,4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร
    คลองบางภูมิ ไหลผ่านหมูที่ 5,6 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร
    คลองบ้านแหลมกลาง ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,549 เมตร
    คลองไทร ไหลผ่านหมู่ที่ 3 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ประปาหมู่บ้าน    6      แห่ง
 
ทางบก มีถนนในเขตตำบล      8        สาย
ถนนสายหลัก คือ ถนนชัยพฤกษ์, ถนนเกษตรอุดม
      , ถนนเกษตรพัฒนา
ถนนสายรอง คือ ถนนวัดบางจาก, ถนนวัดสารีโข-วัดสะพานสูง,
      ถนนบ้านแหลมกลาง ,ถนนวัดปากคลอง
ทางเรือ มีการเดินทาง    1    ลำคลอง คลองพระอุดม
ทรัพยากรดิน สภาพดินเป็นดินร่วน เหมาะแก่การปลูกข้าว ปลูกไม้ผล
  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม้น้ำเจ้าพระยา
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 9,213,702 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875