หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 (การดำเนินงานปีงบ 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 9,213,799 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875