หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ก.ค. 2559
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต. คลองพระอุดม เรื่องการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมกับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตประจำปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ12เดือน [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีและองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 11120 โทร : 0-2501-7875
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
จำนวนผู้เข้าชม 7,157,570 เริ่มนับ 2 ก.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2501-7875