หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย (การขอยืมถังขยะ) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สถิติการให้บริการของกองช่าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สถิติการให้บริการ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สถิติการให้บริการ การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
สถิติการให้บริการขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)