หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ฺ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2