หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2