หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงินปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)