หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รอบ 12 เดือน [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาศที่ 1 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)     2      3