หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศรายงานผลการดำเงินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2