หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ผลไม้ และสินค้า OTOP
ในตำบลคลองพระอุดม
ศาสนสถานในตำบลคลองพระอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
1
2
3
 
 
 

วัดสะพานสูง
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองพระอุดม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 


นายสนิท นวลละออ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ประธานในพิธี ดำเนินการเปิดก [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 


สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณ ถนนซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 2 ถนนเกษตรสัมพันธ์ [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 


เข้าร่วมพิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 


กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลคลองพระอุดม [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 


กิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรร [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 


ร่วมพิธีเปิดอาคารฝึกประสบการณ์เพื่อสร้างทักษะอาชีพ ณ.โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเค [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรี [ 8 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศแผนประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่ว [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอร [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 45